Презентація Хімічна Промисловість України

      Комментарии к записи Презентація Хімічна Промисловість України отключены

Презентація Хімічна Промисловість України.rar
Закачек 3958
Средняя скорость 7281 Kb/s
Скачать

Презентація Хімічна Промисловість України

Поняття про хімічну промисловість

Презентація по слайдам:

На основі діаграми “Галузева структура промисловості” порівняйте частку хімічної промисловості з іншими галузями. Зробіть висновок.

Галузева структура хімічної промисловості

Сировинна база хімічної промисловості Сировина для хімічної промисловості, має особливе значення. Її частка в собівартості готової продукції коливається від 45% до 90%. Сировинна база хімічної промисловості складається з: первинної сировини – солей, сірки, карбонатної та фосфатної сировини; вторинної сировини – напівпродуктів самих хімічних підприємств, відходів інших виробництв (чорної і кольорової металургії, переробки нафти та газу, вугілля, с/г продукції).

Гірничо – хімічна галузь включає добування мінеральної сировини для подальшої переробки

Термін
Хімі́чна промисло́вість — це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.

Призначення хімічної промисловості
Хімічний комплекс — один з провідних у структурі сучасної економіки. Від його розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить науково-технічний прогрес. Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на рівень і темпи розвитку економіки в цілому.

Хімічна промисловість народному господарстві
Хімічний комплекс відіграє важливу роль у розширенні асортименту виробництва товарів народного споживання. У той же час, хімізація виробництва дозволяє постійно збільшувати випуск нових видів хімічних матеріалів для задоволення господарських потреб, забезпечує глибоку переробку природних ресурсів, підвищує ефективність сільського господарства тощо. Хімічний комплекс України є однією з важливих ланок її виробництва. Його частка у промисловому виробництві становить: з випуску продукції – 7,3%, чисельності промислово-виробничого персоналу – 5,2%, вартості промислово-виробничих фондів – 9,2%.

Галузі
Основними галузями хімічної промисловості є петрохімічна (або нафтохімічна) промисловість, карбохімічна (або коксохімічна) промисловість, заводи, що переробляють іншу хім. сировину (сірка, йод, бром) тощо. Деякі ділянки хімічного виробництва, за сучасною класифікацією, не належать до хім., а становлять окремі галузі промисловості; до них належить власне нафтохім. і целюлозно-паперова (т. зв. лісохім.) промисловість, коксохім., фармацевтична і найновіша — мікробіологічна промисловість.

До складу хімічної промисловості входять такі галузі:
1. гірничо-хімічна(добування мінеральної сировини)

2. основна хімія (одержання солей, кислот, мінеральних добрив)

Хімічна промисловість України

Презентація по слайдам:

Хімічна промисловість України

Хімічна промисловість Це комплексна галузь промисловості, яка забезпечує всі галузі господарства хімічними технологічними матеріалами та виробляє товари масового споживання. Значення: Зумовлює науково-технічний прогрес інших галузей, може створювати нові матеріали з наперед заданими властивостями, сприяє найбільш повній переробці відходів інших галузей господарства, виготовляє товари народного споживання. Сировина — камяне і буре вугілля, нафта, камяна і калійна сіль, фосфорити, крейда, вапняки, сірка; відходи чорної і кольорової металургії, харчової промисловості, лісопромислового комплексу.

До складу хімічної промисловості входять такі галузі: гірничо-хімічна; основна хімія; хімія органічного синтезу; виробництво та переробка полімерних матеріалів; хімія тонкого органічного синтезу (виготовлення лаків, фарб, фотохімічних товарів); побутова хімія.

Хімічна промисловість України. Кольорами позначено рівень розвитку хімічної промисловості у різних областях України від темнішого до світлішого: Дуже високий, високий, середній, низький.

Багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш як 120 тис. найменувань До її складу входить більше 200 підприємств, таких галузей: гірничо-хімічної, коксохімії, основної хімії, хімічних волокон, синтетичних волокон і пластмас, лакофарбових і синтетичних фарбників. Найбільш важливі галузі: гірничо-хімічна та основна хімія.

За виробництвом мінеральних добрив Україна займає третє місце в Європі після Німеччини – 8,7 млн т і Росії та п’яте місце в світі (після названих країн, США – 20 млн т і Китаю – 18 млн т). Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва : 1. основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), 2. лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), 3. шинна (10 %), 4.гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.

Виробництво продукції хімічної промисловості 1985-2009 рр, натуральні показники Види продукції 1985 1990 1995 1998 2002 2005 2006 2009 Мінеральні добрива,млнт 5,1 4,8 2,2 1,9 2,3 2,7 2,6 2,2 Хімічнізасобизахистурослин, тис. т 86,9 50,5 4,1 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 Сірчана кислота,млнт 4,6 5,0 1,6 1,3 0,9 1,6 1,5 0,9 Сода кальцинована,млнт 1,2 1,1 0,5 0,4 0,7 0,7 — — Сода каустична, тис. т 499,8 44,5 213,4 127,0 133,0 209,0 183,0 77,9 Хімічніволокна та нитки, тис. т 164,8 179,2 41,3 24,5 25,3 40,1 39,9 157,0 Пластмаси, тис. т 722,0 827,0 178,0 103,0 276,0 397,0 458,0 313,0 Шини, тис. т 9439,0 11203,0 5786,0 — 6610,0 7531,0 9245,0 4805,0

Обсяги реалізованої продуції хімічної промисловості за 2005-2011 рр, млн. грн Продукція 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Хімічна та нафтохімічна промисловість, вт.ч: 30161,6 35249,7 43911,4 55576,4 48473,6 62303,9 88508,0 Хімічне виробництво 22045,3 25042,4 31020,0 40323,0 33318,0 41133,0 67542,4 Виробництво гумових та пластмасових виробів 8116,3 10207,3 12891,4 15253,4 15155,6 18170,9 20965,6 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 13530,1 18351,5 27464,5 34314,6 23987,4 27967,3 35198,6

Обсяги реалізованої продуції хімічної промисловості за 2005-2011 рр, млн. грн

Обсяги реалізованої продуції хімічної промисловості за 2005-2011 рр, % до всієї промисловості Продукція 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Хімічна та нафтохімічна промисловість, в т.ч. 6,4 6,4 6,1 6,1 6,0 5,9 6,7 Хімічне виробництво 4,7 4,5 4,3 4,4 4,1 4,2 5,1 Виробництво гумових та пластмасових виробів 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,7 1,6 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2,9 3,3 3,8 3,8 3,0 2,6 2,7

Індекси цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), %

Експорт з України продукції хімічної промисловості 2005-2011 рр, млн. дол. США Продукція 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Хімічнатапов’язаніз неюгалузіпромисловості, вт.ч: 2990,2 3387,3 4047,2 5045,3 2515,2 3479,2 5390,3 Продукти неорганічної хімії 931,8 1086,6 1155,8 1603,6 687,4 1129,4 1794,0 Органічні хімічні сполуки 518,1 629,5 731,4 480,4 152,4 445,5 653,5 Фармацевтична продукція 82,2 92,5 129,4 151,1 150,0 198,5 195,1 Добрива 971,4 998,7 1325,5 1996,5 857,8 940,6 1819,6 Екстракти дубильні, барвники 190,8 201,5 258,9 253,9 202,0 261,2 365,0 Ефірні олії, косметичні препарати 29,1 62,6 112,4 141,2 136,7 163,2 176,7 Мило, миючі засоби 40,9 77,7 63,5 93,8 83,9 100,3 113,3 Білкові речовини 99,2 61,2 69,8 73,4 36,1 50,2 67,4 Порох і вибухові речовини 5,1 10,0 7,1 14,7 15,3 11,2 10,4 Фото або кінематографічні товари 0,7 1,0 1,3 1,5 1,3 1,3 0,6 Інші товари хімічної промисловості 121,0 166,0 192,0 235,3 192,3 177,8 194,8

Обсяг експорту хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості у 2005-2011 рр, млн. дол. США

Імпорт в Україну продукції хімічної промисловості 2005-2011 рр, млн. дол. США Продукція 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Хімічнатапов’язаніз неюгалузіпромисловості, вт.ч: 3097,9 3888,6 5316,5 6959,1 5319,3 6441,7 8020,8 Продукти неорганічної хімії 179,6 207,7 276,0 352,8 245,9 270,1 295,7 Органічні хімічні сполуки 449,3 518,6 655,8 775,1 544,4 650,5 941,2 Фармацевтична продукція 1043,9 1384,9 1931,3 2433,3 2130,3 2445,8 2879,0 Добрива 117,6 207,0 321,9 603,8 257,3 417,7 726,7 Екстракти дубильні, барвники 233,1 275,1 364,2 466,4 321,8 386,8 481,7 Ефірні олії, косметичні препарати 388,4 486,0 656,4 861,0 685,7 772,2 820,5 Мило, миючі засоби 158,6 216,8 287,7 424,1 372,2 399,5 439,5 Білкові речовини 71,0 78,4 100,2 131,3 105,0 138,1 158,0 Порох і вибухові речовини 17,1 19,0 23,7 27,1 19,2 19,0 21,3 Фото або кінематографічні товари 25,9 27,6 30,4 40,0 38,4 43,9 44,5 Інші товари хімічної промисловості 413,3 467,6 668,9 844,4 599,0 890,0 1212,9

Обсяг імпорту хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості у 2005-2011 рр, млн. дол. США

Ставка мита на продукцію хімічної промисловості Відповідно до тарифних зобов’язань середньоарифметична ставка ввізного мита на хімічну продукцію встановлена на рівні 6% Сьогодні вона фактично становить 4,09%

Фінансові результати підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, %

Середня рентабельність операційної діяльності підприємств промисловості 2009-2011 рр., %

В основу даної системи, названої REACH встановлені наступні елементи: – реєстрація хімічних з’єднань; – оцінка технічного дось’є і/чи речовини; – видача дозволів на розміщення на ринок і використовування; – обмеження на виробництво, розміщення на ринку і використання; – злагоджена класифікація і маркування; – доступ до інформації.

Нова система регулювання виробництва, розміщення на ринку і використання хімічних речовин націлена на досягнення в рамках європейського союзу трьох основних задач: економічної (промислова конкурентоспроможність і упровадження нових технологій в хімічну промисловість європейських країн) соціальної (захист здоров’я і праці населення) природоохоронної

Ставки ввізних мит в Україні, ЄС та РБК МС, % Ввізні мита України Ввізні мита РБК МС Ввізні мита ЄС для України Хімічна промисловість 5,5 9,1 0,7

Зношеність ОЗ у хімічній і нафтохімічній промисловості


Статьи по теме