Мітоз Та Мейоз Презентація

      Комментарии к записи Мітоз Та Мейоз Презентація отключены

Мітоз Та Мейоз Презентація.rar
Закачек 3047
Средняя скорость 7172 Kb/s
Скачать

Мітоз Та Мейоз Презентація

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

Презентація по слайдам:

Завдання програмованого контролю Терміни: А) Центріоль; Б) Центромера; В) Реплікація; Г) Гліколіз; Д) Процесинг; Е) Цикл Кальвіна Визначення: 1.Як називається один з етапів біосинтезу білка? 2.Як називається ділянка хромосоми, куди прикріплюються нитки веретена поділу? 3.Встановіть як називається один з етапів енергетичного обміну? 4.Як називається процес подвоєння молекули ДНК? 5.Вкажіть один з етапів хемосинтезу. 6.Яка структурна одиниця відноситься до клітинного центру? Правильні відповіді: 1Д 2Б 3Г 4В 5Е 6А

Порівняльна характеристика мітозу та мейозу ОЗНАКИ МІТОЗ (непрямий поділ) МЕЙОЗ (редукційний поділ) 1. Подібність: Фази ділення 2 Відмінності: Кількість поділів ядра 3 Кількість фаз 4 Кількість дочірніх клітин 5 Кількість хромосом у дочірніх клітинах 6 Кон’югація хромосом 7 Для яких способів розмноження характерні 8 Біологічне значення

Порівняльна характеристика мітозу та мейозу ОЗНАКИ МІТОЗ (непрямий поділ) МЕЙОЗ (редукційний поділ) 1. Подібність: Фази ділення Профаза; Метафаза; Анафаза; Телофаза Профаза; Метафаза; Анафаза; Телофаза 2 Відмінності: Кількість поділів ядра Один поділ Два послідовних поділи 3 Кількість фаз Чотири Вісім 4 Кількість дочірніх клітин Дві Чотири 5 Кількість хромосом у дочірніх клітинах Ідентична материнській клітині Удвічі менша, ніж у материнській клітині 6 Кон’югація хромосом Відсутня Спостерігається 7 Для яких способів розмноження характерні Характерний для клітин з диференційованим ядром Характерний для організмів зі статевим способом розмноження 8 Біологічне значення Збільшення кількості клітин, рівномірний розподіл генетичного матеріалу Підтримання кількості числа хромосом у нащадків, перекомбінація генетичного матеріалу

Оцінювання роботи Оцінка за урок Кількість набраних балів “5”б. 5-6 “6”б. 7-8 “7”б. 9-10 “8”б. 11-12 “9”б. 13-14 “10”б. 15-16

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

1. За малого збільшення мікроскопа розгляньте препарат корінця цибулі та знайдіть на ньому три зони кореня: кореневий чохлик, зону поділу клітин і зону росту. 2. За великого збільшення мікроскопа розгляньте зону поділу клітин (у випадку неможливості використання великого збільшення можна використовувати фотографії мітотичних клітин). 3. Знайдіть клітину на стадії інтерфази. Замалюйте клітину, позначте на малюнку ядро клітини і клітинну оболонку. 4. Знайдіть клітину на стадії профази. Замалюйте клітину, позначте на малюнку хромосоми.

Класи: 10 клас

Предмети: Біологія

або додати публікацію в соціальні сервіси:

Презентація по слайдам:

МЕЙОЗ (від греч. Meiosis — зменшення) — форма ядерного ділення, що супроводжується зменшенням числа хромосом з диплойдного( 2n) до гаплоїдного(n). Мейоз відбувається при утворенні сперматозойдов і яйцеклітин у тварин(гаметогенез) і при утворенні спор у більшості рослин(у яких має місце чергування покоління). У деяких нижчих рослин(наприклад, водоростей) чергування поколінь немає , і мейоз відбувається при утворенні гамет. Значення мейозу — у організмів, що розмножуються статевим шляхом, утворюється чотири статеві клітини, кожна з яких гаплоїдна. При заплідненні ядра гамет зливаються, утворюючи зиготу, яка містить постійне для кожного виду число хромосом. Крім того, в результаті мейозу створюються безліч генних комбінацій, що веде до змін в генотипі і фенотипі потомства.

Тривалість інтерфази різна у різних видів. Відбувається реплікація органел, клітина збільшується в розмірах. Реплікація ДНК і гистонов в основному закінчується в премейотической інтерфазі, але часто захоплює і профазу I. Кожна хромосома представлена тепер парою хроматид, сполучених центроиерой. Хромосомний матеріал забарвлюється, але з усіх структур чітко видно тільки ядерця. СТАДІЇ МЕЙОЗУ : профаза I профаза II метафаза I метафаза II анафаза I анафаза II телофаза I телофаза II ІНТЕРФАЗА

У цю стадію хромосоми представлені ще як тонкі нитки, але до кінця лептотени починається спіралізація. Хромосоми стають коротші і стають видимими як відособлені структури. У деяких організмів вони виглядають як нитки намист : ділянки що інтенсивно забарвлюється та ті , що не забарвлюються. Хромомери- це ті місця, де хромосомний матеріал сильно спіралізує. ПРОФАЗА I

Пара гомологічних хромосом Центроміри Гомологічні хромосоми, що походять з материнської і батьківської гамет, наближаються одна до іншої відбуваєтся процес кон’югації . Ці хромосоми однакової довжини, їх центроміри займають однакове положення, і вони зазвичай містять однакову кількість генів, розташованих в однаковій лінійній послідовності. Хромомери гомологічних хромосом лежать пліч-о-пліч. Мейоз був вперше вивчений і описаний у яйцях морських їжаків німецьким біологом Оскаром Гертрігом у 1876 році. У 1883 році мейоз був знову описаний, уже на хромосомному рівні, бельгійським вченим Едуардом фон Бенеденом . Проте важливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890 році німецьким біологом Августом Вайсманом .

Мейоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів які розмножуються статевим способом. Завдяки двом мейотичним поділам статеві клітини мають половинний, порівняно з нестатевими, набір хромосом. А набір хромосом, характерний для організмів певного виду, відновлюється під час запліднення . Мейоз також забезпечує спадкову мінливість організмів.

ДИАКИНЕЗ Перший поділ мейозу має такі ж стадії як і мітоз, лише додається відповідне цифрове позначення: профаза–І, метафаза–І, анафаза–І, телофаза–І.

Другий поділ мейозу позначається відповідно: профаза–ІІ, метафаза–ІІ, анафаза–ІІ, телофаза–ІІ. Кожний з двох поділів мейозу має свої відмінності. Особливість першого поділу полягає в незвичайному і складному проходженні профази–І. Найважливішою відмінністю профази–І мейозу від профази мітозу є кон’югація гомологічних хромосом з утворенням бівалентів. Кон’югація — це прикладання відповідних ділянок гомологічних хромосом таким чином, що із 46 d-хромосом людини утворюється 23 біваленти. Більш детально перебіг мейозу прийнято описувати на прикладі гаметогенезу (спермато- і овогенезу), коли відбувається процес дозрівання статевих клітин.

Розбіжність гомологічних хромосом до протилежних полюсів клітини означає завершення першого ділення мейозу. Число хромосом в одному наборі стало менше, але хромосоми, що знаходяться на кожному полюсі, складаються з двох хроматид. Вследстие кросинговера при утворенні хіазм ці хроматиди генетично неідентичні. У тварин і деяких рослин хроматиди деспирализуются, навколо них на кожному полюсі формується ядерна мембрана, потім починається цитокінез. ТЕЛОФАЗА I

ІНТЕРФАЗА II Ця стадія зазвичай спостерігається тільки в тваринних клітинах. РЕПЛІКАЦІЇ ДНК НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, інші процеси, характерні для інтерфази, йдуть. ПРОФАЗА II Тривалість профази II обернено пропорційна до тривалості телофази I. Ядерця і ядерні мембрани руйнуються, а хроматиди коротшають і товщають. Центріолі утворюють нитки веретена ділення. Хроматиди розташовуються таким чином, що їх довгі осі перпендикулярні осі веретена першого ділення мейозу. 2

При другому діленні центромери поводяться як подвійні структури. Вони організовують нитки веретена, спрямовані до обох полюсів, і таким чином вибудовуються по екватору веретена. МЕТАФАЗА II АНАФАЗА II Центромери діляться, і нитки веретена ділення розтаскують їх до протилежних полюсів. Центромери тягнуть за собою хроматиди, що відокремилися один від одного, які тепер називають хромосомами. 2

Ця стадія дуже схожа з телофазою мітоза.Хромосоми деспирализуются, розтягуються і після цього погано помітні. Нитки веретена зникають, а центріолі реплицируются. Навколо кожного гаплойдного набору хромосом утворюється ядерна мембрана. В результаті подальшого цитокінезу утворюються чотири гаплойдных клітини. ТЕЛОФАЗА II 2

ВИСНОВКИ : 2n (2c) n (2c) 2n (2c) n (2c) n (c) n (c) n (c) n (c)

Роботу виконав учень 10 класу Красилівської ЗОШ № 2 Кузніцов Євген

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».


Статьи по теме