Культура України в Роки Незалежності Презентація

      Комментарии к записи Культура України в Роки Незалежності Презентація отключены

Культура України в Роки Незалежності Презентація.rar
Закачек 3720
Средняя скорость 2634 Kb/s
Скачать

Культура України в Роки Незалежності Презентація

Культура України в роки незалежності

Презентація по слайдам:

Культура України в роки незалежності Виконала: Захарчук Анастасія

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні Культурне життя в роки незалежності розвивалося в складних і суперечливих умовах. На шляху розвитку культури скасовані всі штучні перепони, цензурні заборони , ідеологічні обмеження. Українські митці ,науковці,освітяни отримали вільний доступ до культурних надбань людства . Українська культура грунтувалася на відродженні історичної пам’яті , поверненні культурної та мистецької спадщини ,вивільнення творчої ініціативи ,піднесенні народної творчості , пожвавленні культурного життя в регіонах.

Стан освіти Першим кроком на шляху перебудови освітньої галузі став прийнятий Верховною Радою України ще в 1991 р. Закон «Про освіту», який визначив школу як основу духовного та соціально-економічного розвитку держави. Згідно з законом, а також внесеними до нього змінами і доповненнями, освіта мала бути доступною, гуманною, незалежною від політичних партій, громадських і релігійних організацій, забезпечувати рівні можливості для всіх людей, зв’язок з національною культурою і традиціями, відповідати світовому рівневі..

Основні тенденції розвитку науки На початку 90-х років наука України перебувала у тяжкому стані. Значною подією в науковому житті України стало створення в 1990 р. Української наукової асоціації (УНА), яка, на думку засновників, мала сприяти відродженню української науки і виведенню її на світовий рівень. Незважаючи на те що в Україні на 1994 р. загальна чисельність науковців становила близько 300 тис. чоловік, що вдвічі більше, ніж у деяких західних країнах, ефективність наукових досліджень була набагато нижчою, ніж у Західній Європі чи Америці. В 1994 р. Академію наук України проголошено Національною. Протягом 90-х років сфера гуманітарних досліджень суттєво розширилась. Це були :Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут української археології і джерелознавства ім. М. Грушевського та ін.

Здобуток української літератури Вагомий внесок у відтворення історичної пам’яті та повернення забутих імен діячів культури і мистецтва зробили Спілка письменників України та її друковані органи: газета «Літературна Україна», часопис «Вітчизна», «Жовтень» (з 1990 р. — «Дзвін»), «Київ», «Прапор», «Народна творчість і етнографія», тижневик «Україна» . Сьогодні перше місце посіла публіцистика, яка висвітлює політичні процеси і зміни, що відбуваються в суспільстві. Доречно відзначити наповнену високим громадянським пафосом творчість О. Гончара, І. Драча, Д. Павличка, П. Мовчана, В. Яворівського, І. Дзюби, Р.Лубківського, Р. Іваничука, О.Сизоненка, О. Мусієнка, Ю.Щербака, П. Осадчука та ін. Д.Павличко

Надбання українського мистецтва Не зважаючи на мізерне фінансування з боку держави,українське мистецтво подекуді навіть нарощує свій потенціал. Так ,у Полтаві в 1999 р. була відкрита галерея сучасного українського мистецтва ,у Києві – “ Мистецький арсенал ” ,у Запорожжі відкрито муніципальний театр “ Хортиця ” . Високий рівень майстерності продемонстрували українські кінематографісти .Серед них фільми Ю.Іллєнка ” Лебедине озеро . Зона ” ,К . Мурадової “ Три історії ” , Г . Кохана “ Тупик ” . Також Україна підтверджує свій авторитет і у високому естетичному співі,коли співачка Руслана Лижичко на пісенному конкурсі фестивалі “ Євробачення – 2004” — перемогла.

Фізична культура і спорт Україна завжди мала добрі спортивні традиції . Після здобуття незалежності було створено національний олімпійський комвтет (НОК) .Перше Олімпійське золото для незалежної України здобула Оксана Баюн (фігурне катання ) . Здобулі світове візнання також Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика ) , Катерина Серебрянська (художня гімнастика ) , Яна Клочкова ( плавання ) ,Сергій Бубка (легка атлетика ) ,Андрій Шевченко ( футбол ) , Віталій та Володимир Клички ( бокс ).

На початку XX ст. українська культура досягла свого розквіту. Це був період, позначений зростанням національної самосвідомості. На цій хвилі розгортається творчість цілої плеяди українських митців, які збагатили вітчизняну духовну скарбницю. XX ст. для України стало часом великих випробувань, важливих суспільно-політичних подій, що часто призводили до знищення засад національно-культурного буття, були згубними для діячів культури та не сприяли збереженню культурних цінностей. Та, незважаючи на складні катаклізми, українська культура продовжувала плідно розвиватися.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

Презентация была опубликована год назад пользователемЕкатерина Абель

Похожие презентации

Презентация на тему: » Культура України в роки незалежності» — Транскрипт:

2 Проголошення незалежності України та розбудова держави зумовили формування нової культурної течії, яка б відповідала реаліям посттоталітарного суспільства і, будучи національно зорієнтованою, органічно вписувалась у загальносвітові культурні процеси. Відбувається переорієнтація суспільної свідомості від духовних цінностей радянської доби до цінностей вільного, демократичного, відкритого суспільства, що, зокрема, знайшло відображення в прийнятих у 1992 р. Верховною Радою України таких законодавчих актах, як Основи законодавства про культуру, Державна національна програма Українська освіта в ХХІ ст., Закон про освіту. Закон «Про освіту» визначив школу як основу духовного та соціально-економічного розвитку держави. Освіта мала бути доступною, гуманною, незалежною від політичних партій, забезпечувати рівні можливості для всіх людей, зв’язок з національною культурою і традиціями, відповідати світовому рівневі.

3 В Україні встановлено такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як середня загальноосвітня школа, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми та ін. Запроваджено поступовий перехід до 12-річного терміну навчання, введено 12-бальну шкалу оцінювання знань учнів. Навчальний процес поділено на З ступені Освіта З 2003/04 навчального року розпочався перехід старшої школи на профільне навчання. Відкриваються класи різних профілів. Більша увага приділяється вивченню національної історії, культури, традицій, розширюється сфера вживання української мови. Із 2008 р. замість вступних іспитів до ВНЗ запроваджено зовнішнє незалежне тестування, яке надає рівні можливості для здобуття вищої освіти.

4 Активно реформується система вищої освіти, яку громадяни України мають право безоплатно здобувати на конкурсній основі у ВНЗ таких типів, як технікуми, коледжі, інститути, академії, університети тощо. Прагнучи увійти до освітнього простору Європи, наша держава дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до т.зв. Болонського процесу. Його суть полягає у формуванні загальноєвропейської системи вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування. З метою підвищення якості освітньої діяльності вишів запроваджено регулярне їх ліцензування й акредитацію. Найкращі з навчальних закладів отримують статус національних. Успіхом у галузі вищої освіти стало відкриття приватних вишів.

5 Львів.НУ імені Івана Франка Буковина.НУ імені Юрія Федьковича

6 невідповідність матеріально-технічної бази вимогам часу скорочення мережі шкіл дошкільного та позашкільного виховання погіршення забезпечення технічними засобами навчання та підручниками перевищення випуску спеціалістів низки професій над потребою, що призводить до зростання кількості безробітних з вищою освітою Проблематика

7 Науковий прогрес Чималу увагу українські вчені приділяють розвиткові таких перспективних галузей, як генна інженерія і біотехнології, біокібернетика, штучний інтелект, мембранні технології, монокристали і штучні алмази, дослідження в галузях матеріалознавства, надтвердих матеріалів та технологій зварювання, фундаментальні дослідження в математиці, теоретичній фізиці, біології, хімії, медицині. Проблематика Украй недостатнім залишається фінансування наукових досліджень, унаслідок чого низка наукових установ практично припинила їх. Різко скоротилася кількість учених, особливо серед генетиків, фізіологів, біохіміків, фізиків-теоретиків, програмістів.

8 Література Не обминула економічна криза й літературу. В декілька разів скоротилися тиражі періодичних видань, різко знизився випуск книжок. До того ж українські видання активно витісняються книгами з Росії, які завдяки нижчій ціні заполонили книжковий ринок України. І все ж українська література вижила. За роки державної незалежності значно розширився її діапазон, урізноманітнилися стильові форми, в небуття пішла ідеологічна цензура. Бурхливого розвитку набула художня публіцистика. Зокрема, високим громадянським змістом наповнена творчість О. Гончара, І. Дзюби, І. Драча, Р. Лубківського, Д. Павличка. У літератору ввійшло нове покоління, зокрема Ю. Андрухович, О. Забужко, О. Пахльовська, Є. Пашковський, О. Ульяненко, В. Цибулько та ін. Воно намагається по-новому вирішувати мистецькі проблеми, йти в ногу зі світовим літературним процесом.

9 Листи в Україну Юрій Андрухович

11 Отже, проголошення 24 серпня 1991 р. Акта про незалежність України стало вінцем тривалих національно-визвольних змагань українського народу, усієї його історії. По багатовіковому шляху було чимало злетів і падінь, перемог і поразок, досягнень і прикрих помилок, але українці вистояли. їх прагнення до національної державності стало містком, що пов’язав минуле і сьогодення. Яким буде майбутнє, залежить тільки від нас.

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Виконала
Учениця 11-А класу
Очеретяна Каріна

План
Розбудова держави і суспільно-політична ситуація
Економічна ситуація
Розвиток культури в незалежній Україні
Зовнішня політика незалежної України

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація
У короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти:
Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб.
Конституція була ухвалена тільки 28 червня 1996 р.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.

Економічна ситуація
Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони).
2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.

Розвиток культури в незалежній Україні
1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру».
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник».
Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота».

Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.

2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов’язкового вступного іспиту з української мови; обов’язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання.

Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни.
Українські науковці мають численні зв’язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв’язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.

Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.

Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.

Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

Зовнішня політика незалежної України
Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв’язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо.
У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України.

Західна політика України пов’язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні).
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв’язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

висновок
Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов: необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.
Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи
Розвиток національної культури тісно пов’язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.
Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб’єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990)


Статьи по теме